การแสดงนักเรียนรร.เทศบาล๑(วัดเทวสังฆาราม)
และบรรยากาศตลาดน้ำศุกร์(สุข)ใจ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

การแสดงและบรรยากาศตลาดน้ำศุกร์ (สุข)ใจ