นักเรียนรร.เทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ร่วมทำการแสดงที่ตลาดน้ำศุกร์(สุข)ใจ 
 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com