วันอังคาร ที่๓๐ เม.ย.๖๒ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
 
 
 


 

 
   
  กลับสู่หน้าหลัก....

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี